Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
28-09-20
13:00
зала 4, партер
НОХ
3 / 2020
присъда № 8/10.05.2018г. по нохд № 120/2017г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по протест от ВОП-Пловдив с подсъдим Е. К. Е.  
28-09-20
11:00
зала 4, партер
НОХ
13 / 2020
Върнато внохд № 3/2019г. от ВКС с решение № 21/15.04.2020г. -ОТМЕНЯВА и връща за ново разглеждане, с подсъдими И.Г.Я. , И.Й.Й и Т.Р.Р 
28-09-20
11:00
зала 4, партер
НЧХ
26 / 2020
присъда № 5/11.03.2020г. по нчхд № 77/2019г. по описа на Военен съд - Пловдив, образувано по жалби от подсъдимите З. Н. В., Х. В. Б., И. З. И. и от гр. ищец К. В. К.  
29-09-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
39 / 2019
присъда № 29/04.06.2019 г по внохд № 58/2019 г по описа на Военно-апелативен съд - отменено и върнато за ново разглеждане , образувано под нов номер № 39/2019 г по постъпила жалба на подсъдимите Р. Ц. и М. В. Б. 
01-10-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
28 / 2020
присъда № 4/12.06.2020г. по нохд № 33/2019г. по описа на Военен съд - сливен, образувано по протест от ВОП - Сливен с подс. С. С. И.  
05-10-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
33 / 2020
присъд а № 6/02.06.2020 г. по описа на ВС-Пловдив, образувано по жалба от подсъдим С. И. А.  
06-10-20
10:30
зала 4, партер
НОХ
53 / 2018
присъда № 19/02.05.2018 г по нохд № 66 /2017 г по описа на Софийски военен съд,образувано по протест от ВОП София с подсъдим доц. д-А. К. И.  
07-10-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
30 / 2020
присъда № 6/07.07.2020г. по нохд № 30/2020г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по жалба от подс. П. А. Р.  
12-10-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
27 / 2020
присъда № 5/01.07.2020г. по нохд № 39/2020г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по жалба от подс. М. К. К.  
12-10-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
29 / 2020
присъда № 10/29.06.2020г. по нохд № 155/2019г. по описа на Военен съд - Пловдив с подс. Д. К. Д., образувано по протест от ВОП - Пловдив  
12-10-20
10:20
зала 4, партер
НОХ
35 / 2020
присъда № 7 от 08.07.2020 г. ,постановена по НОХД № 24/20 г. по описа на Военен съд Сливен, образувано по въззивна жалба от подсъдим М. П. С. 
14-10-20
10:00
зала 4, партер
НОХ
23 / 2020
внохд №44/2019г. върнато от ВКС с решение № 74/25.06.2020г. с подсъдим Н.В.Б 
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg