Насрочени дела
Дата
Час
Зала
Вид
Номер
Първоинстанционно дело
20-05-19
09:00
зала 4, партер
НОХ
54 / 2018
приъсад № 15/01.08.2018 г по нохд № 162/2017 г по описа на Военен съд -Пловдив, образувано по жалба от подсъдимия ефр. Г. С. С.  
20-05-19
11:00
зала 4, партер
НЧ
64 / 2018
определение № 18/27.09.2018г. по чнд № 95/2018г. по описа на Военен съд- Сливен, образувано по жалба от осъдения И. П. П. 
20-05-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
3 / 2019
решение на ВНОХД № 38/2018 г. върнато от ВКС с решение № 275/23.01.2019 г. за ново разглеждане, с подсъдими И.Г.Я и Т.Р.Р 
20-05-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
12 / 2019
Върнато ВНОХД № 42/2018 г. от ВКС с решение № 225/12.03.2019 г.с подсъдим Е.К.Е 
29-05-19
09:00
зала 4, партер
НОХ
53 / 2018
присъда № 19/02.05.2018 г по нохд № 66 /2017 г по описа на Софийски военен съд,образувано по протест от ВОП София с подсъдим доц. д-А. К. И.  
10-06-19
10:00
зала 4, партер
НА
16 / 2019
решение № 6/13.09.2019 г по АНД № 10/19 г по описа на Военен съд - Сливен, образувано по протест от ВОП Сливен и жалба от кап. С. Н. М. 
19-06-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
69 / 2018
присъда № 10/25.09.2018г. по нохд № 99/2018г. по описа на Военен съд - Сливен, образувано по протест от ВОП - Сливен и жалба от подс. И. Г. Я. 
10-07-19
10:00
зала 4, партер
НОХ
37 / 2018
присъда № 2/22.01.2018 г. по НОХД № 0050/2017 г. по описа на ВС-София, образувано по протест от ВОП-София и жалби от Д. И.Л. и К. И. К. 
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg